www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Produkty a službyDigitálne záznamové zariadenia

...................................................................................................................
Záznamové zariadenie ReDat3

Záznamové zariadenie ReDat3 V oblasti digitálneho záznamu zvuku je spoločnosť Karpatech s.r.o., Liptovský Hrádok partnerom akciovej spoločnosti Retia, renomovaného výrobcu záznamových zariadení ReDat, ktorú úspešne zastupuje na slovenskom trhu. V roku 2002 udelil výrobca systému ReDat spoločnosti Karpatech s.r.o. štatút APLIKAČNÝ PARTNER pre Slovenskú republiku v oblasti predaja, servisu a údržby záznamových zariadení. |Viac...|
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Viackanálový digitálny záznam zvuku

Viackanálový digitálny záznam zvuku Záznamové zariadenie ReDat 3 zachováva všetky možnosti predchádzajúcej generácie záznamových systémov ReDat, vrátane pripojenia k bežným analógovým linkám a súčasne vykazuje mimoriadnu adaptabilitu pri pripájaní k digitálnym telekomunikačným rozhraniam |Viac...|
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Digitálny záznam videa

Digitálny záznam videa V oblasti záznamu videa je plne využitá otvorená architektúra záznamového systému ReDat 3. Toto modulárne riešenie umožňuje, na rozdiel od jednoúčelových zariadení, pokryť špecifické potreby zákazníka, pričom výkonnosť systému je zrovnateľná |Viac...|
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Digitálny záznam IP telefónie

Digitálny záznam IP telefónie Záznamové zariadenie je začlenené do siete cez vyčlenené porty switchov, ktoré sú konfigurované pre zrkadlenie dát virtuálnej privátnej siete IP telefónov, tzv. SPAN porty. Prípadne je možný aj "priposluch" dátového spoja cez HUB |Viac...|
...................................................................................................................


Vyrozumievacie a varovné systémy

...................................................................................................................
Karpatech Notification Server

Karpatech Notification Server Systémy automatizovaného vyrozumenia a varovania sú určené na vyrozumenie (varovanie) určených osôb, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti činné pri riešení následkov mimoriadnych udalostí, alebo mimoriadnych situácií, pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, prípadne osôb, ktoré môžu byť takouto mimoriadnou situáciou ohrozené |Viac...|
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Zabezpečovacie zariadenie GSM ALARM

Zabezpečovacie zariadenie GSM ALARM Zabezpečovacie zariadenie je výkonné zariadenie, ktoré využíva mobilnú telefónnu sieť GSM. Narušenie kontrolovaného objektu je okamžite signalizované zavolaním na predvolené číslo mobilného telefónu. |Viac...|
...................................................................................................................


Počítačová telefónia

...................................................................................................................
Hlasová pošta

Hlasová pošta Integrovaná hlasová pošta (odkazová služba) je zariadenie, ktoré dokáže nahradiť desiatky až stovky bežných telefónnych záznamníkov prostredníctvom odkazových schránok, pričom poskytuje oveľa väčší komfort pre používateľa |Viac...|
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Faxový server

Faxový server Faxový server je zariadenie, ktoré slúži pre firmy a organizácie, ktoré majú vyšší počet odosielaných a prijímaných faxových správ |Viac...|
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Automatická spojovateľka a informačný systém

Automatická spojovateľka a informačný systém Automatická spojovateľka a informačný systém je zariadenie určené pre automatické prepájanie telefonických volaní na číslo podľa želania volajúceho a podávanie hlasových informácií prostredníctvom telekomunikačnej siete |Viac...|
...................................................................................................................
Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.