www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality

Systémy automatizovaného vyrozumenia a varovania sú určené na vyrozumenie (varovanie) určených osôb, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti činné pri riešení následkov mimoriadnych udalostí, alebo mimoriadnych situácií, pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, prípadne osôb, ktoré môžu byť takouto mimoriadnou situáciou ohrozené.

Jedným z takýchto systémov je aj produkt s názvom Karpatech Notification Server (KNS). Tento systém nachádza široké uplatnenie pri riešení uvedených mimoriadnych poplachových udalostí, ako aj pri riešení špecifických situácií súvisiacich s hromadným odovzdávaním informácií širšiemu okruhu osôb. Použitie systému KNS eliminuje akékoľvek zlyhanie ľudského faktora, ktoré môže vyplývať z veľkého stresu a časovej tiesne pri vzniku poplachovej udalosti. Systém podstatne skráti čas potrebný na vyrozumenie osôb a vykoná prácu niekoľkých operátorov, resp. dispečerov súčasne.

Viac o Karpatech Notification Server
Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.