www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Vitajte na stránkach spoločnosti Karpatech s.r.o.


Svet sa mení ... Táto skutočnosť je prirodzene samozrejmá, no rýchlosť, akou sa to deje, je špecifická práve pre toto obdobie. Jednotlivé spoločnosti prinášajú na trh stále nové dokonalejšie technológie a služby a preto obstáť v tvrdom konkurenčnom prostredí je čím ďalej náročnejšie. Sme perspektívna spoločnosť s potenciálom ľudí obdarených kreativitou vo vzťahu k zákazníkom a praktickými skúsenosťami v oblastiach, v ktorých firma svoje služby ponúka.

Jednou z najdôležitejších predností spoločnosti Karpatech s.r.o. je schopnosť dodávať vo svojom zameraní komplexné riešenia na kľúč, prispôsobené presne na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Hlavnou osnovou projektového riadenia takýchto riešení je realizácia všetkých služieb potrebných na splnenie objednávky, od analýzy požiadaviek, projektovania a plánovania, koordinácie pri vývoji potrebného hardvéru a softvéru až po odovzdanie diela do prevádzky a zaškolenie používateľov.

Spoločnosť Karpatech s.r.o preto vystupuje ako produktívny partner podriaďujúci celú svoju činnosť spokojnosti svojich zákazníkov. Hlavným predpokladom efektívneho napredovania je však schopnosť rýchleho prispôsobenia sa zmenám podmienok na dynamickom trhu.

"Pomôžte nám pomôcť vám !"

Na váš záujem sa tešia pracovníci spoločnosti Karpatech.
Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.