www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Digitálne záznamové zariadenia


ReDat3 digitálny záznam videa

V oblasti záznamu videa je plne využitá otvorená architektúra záznamového systému ReDat 3. Toto modulárne riešenie umožňuje, na rozdiel od jednoúčelových zariadení, pokryť špecifické potreby zákazníka, pričom výkonnosť systému je zrovnateľná. Špecifickými potrebami môže byť synchrónny záznam videa a zvuku(napr. prepážkové pracoviská, vstupy), videa a sprievodných dát(obslužné automaty) alebo je to potreba vybudovania centrálneho záznamu, ktorý nezávisle pokrýva oblasť zabezpečovacieho videa, ale aj napr. záznam telefonickej konverzácie.

Základom video záznamu je karta VIO zabezpečujúca predovšetkým digitalizáciu a kompresiu video signálov. Na karte je rovnako obsiahnutý multiplexor na prepínanie viac vstupových video signálov. Karta VIO je vybavená 4 vstupnými konektormi, pričom je možné jej výkon využiť pre rozšírenie o ďalšie vstupy pomocou expanzných modulov EVT. Softverový modul pre video záznam umožňuje všetky bežné činnosti digitálnych videorekordérov ako je nastavenie režimu záznamu jednotlivých vstupov, stupňa kompresie, detektorov pohybu, atď.

Zariadenie je možné ovládať aj zo vzdialeného pracoviska, pričom je umožnené nastavovanie, monitorovanie vstupov a prehrávanie záznamov. Prístup do systému, miestny i vzdialený, je samozrejme viazaný na prístupové práva.

Zvláštnosťou je možnosť využiť aj režim "Time-Lapse" pre náhradu VHS videorekordérov. Takýmto spôsobom je možné najmenej bolestivou cestou nahradiť súčasný analógový záznam za digitálny.


Stručný prehľad parametrov

  • Prehľadné vedenie záznamov v databáze s možným prechodom k zobrazeniu záznamu v časovej osi
  • Wavelet kompresie obrazových dát je nastaviteľná v niekoľkých stupňoch
  • Záznam farebného I B/W signálu PAL (NTSC) s vysokým rozlíšením 720x576
  • Súčasný záznam, prehrávanie, archiváciu, zpracovanie záznamov a tlač obrázkov
  • Detekcia alarmových stavov
  • Časové plánovanie činností
  • Integrácia záznamových zariadení a vzdialených pracovísk po LAN
  • Integrácia ďalších zdrojov signálu audio /mikrofóny, interkomy .../ , dáta


Zobrazenie pripojenia ReDat3
Zobrazenie pripojenia digitálneho záznamového zariadenia ReDat3


Download
Informácie ku produktu Digitálny záznam videa vo formáte *.PDF
redatvideo.pdf [220 KB]
Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.