www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Počítačová telefónia


Automatická spojovateľka a informačný systém

Určenie systému

Automatická spojovateľka a informačný systém je zariadenie určené pre automatické prepájanie telefonických volaní na číslo podľa želania volajúceho a podávanie hlasových informácií prostredníctvom telekomunikačnej siete. Systém je určený pre organizácie a spoločnosti, v ktorých sa vyskytuje veľká frekvencia príchodzích hovorov a volajúci čakajú dlhší čas, kým je ich požiadavka na prepojenie vybavená alebo nie sú obslúžení vôbec. V podnikoch alebo firmách, kde sú telefonické hovory prepájané viacerými operátormi, nahradí tento systém niekoľko spojovateliek súčasne. V menších organizáciach zariadenie nahradí spojovateľku alebo ušetrí čas sekretárky.


Popis činnosti

Automatická spojovateľka privíta volajúceho pozdravom a môže ho vyzvať k výberu jazyka, v ktorom chce komunikovať. V prípade, ak volajúci do niekoľkých sekúnd nereaguje stlačením tlačidla na telefóne, ktoré prislúcha požadovanému jazyku, môže mu byť výber ponúknutý opäť. Ak volajúci nereaguje ani po druhý krát (nechce alebo nemá tlačidlový telefón s tónovou voľbou), systém ho môže prepojiť na operátorku alebo sa s ním rozlúči. Po úspešnej voľbe jazyka si môže volajúci vybrať z ponuky oddelení alebo zamestnancov, na ktorých môže byť automaticky prepojený. Podľa stlačenia tlačidla na telefóne, ktoré zodpovedá príslušnému výberu, bude volajúci počuť ďalšiu ponuku, prípadne bude prepojený na žiadanú klapku. Ak sa na žiadanej klapke nikto neohlási alebo bude klapka obsadená, bude volajúci na túto skutočnosť upozornený a dostane možnosť pokúsiť sa o spojenie znovu.


Hlavné výhody

  • prepájanie telefonických hovorov a možnosť podávania hlasových informácií volajúcim prostredníctvom ich telefónu na niekoľkých telefónnych linkách súčasne bez účasti živej osoby,
  • možnosť komunikácie vo viacerých svetových jazykoch
  • nepretržitá prevádzka 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
  • možnosť prepájať na vybrané klapky a podávať rôzne informácie v závislosti na čase (denný, nočný, víkendový režim),
  • vždy milé privítanie a komunikácia s volajúcim príjemným hlasom.


Možnosti ďalšieho rozšírenia systému a poskytovaných služieb

  • možnosť rozšírenia systému o obsluhu na ďalších telefónnych linkách,
  • možnosť postupného rozšírenia o ďalšie svetové jazyky
  • možnosť doplnenia služieb systému o podávanie faxových informácií (faxový informačný systém), odkazovú službu pre každý telefón v pobočkovej ústredni (hlasová pošta)


Technické údaje

Pripojenie: na linky pobočkovej telefónnej ústredne
Počet prístupových tel. liniek:neobmedzený
Zloženie systému:riadiace PC v konfigurácii bežne dostupnej na trhu (napr. : CPU 1 GHz, 64 MB RAM, 20 GB HDD, VGA), hlasové karty Dialogic, (Dialog/4, D/4PCI), operačný systém Windows 98/ 2000/XP, programové vybavenie.


Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.